بایگانی دسته بندی ها

ادعیه

دعای غریق در زمان غیبت

✅عبدالله بن سنان، یکی از یاران امام صادق(ع) نقل می کند که روزی آن حضرت خطاب به ما فرمودند: ????به زودی شبهه ای به شما روی خواهد آورد و شما نه پرچمی خواهید داشت که دیده شود و نه…
ادامه مطلب …

دعای روز جمعه

ادعیه ایام هفته میتواند نه تنها سبب آرامش روحی انسان که سبب بهتر شدن کیفیت زندگی و دورشدن از بلاها باشد.در این مطلب دعای روز جمعه و معنی آن را می خوانیم
ادامه مطلب …

دعای روز پنجشنبه

ادعیه ایام هفته میتواند نه تنها سبب آرامش روحی انسان که سبب بهتر شدن کیفیت زندگی و دورشدن از بلاها باشد.در این مطلب دعای روز پنجشنبه و معنی آن را می خوانیم
ادامه مطلب …

دعای روز چهارشنبه

ادعیه ایام هفته میتواند نه تنها سبب آرامش روحی انسان که سبب بهتر شدن کیفیت زندگی و دورشدن از بلاها باشد.در این مطلب دعای روز چهارشنبه و معنی آن را می خوانیم
ادامه مطلب …