بایگانی دسته بندی ها

ادعیه

دعای روز جمعه

ادعیه ایام هفته میتواند نه تنها سبب آرامش روحی انسان که سبب بهتر شدن کیفیت زندگی و دورشدن از بلاها باشد.در این مطلب دعای روز جمعه و معنی آن را می خوانیم
ادامه مطلب …

دعای روز پنجشنبه

ادعیه ایام هفته میتواند نه تنها سبب آرامش روحی انسان که سبب بهتر شدن کیفیت زندگی و دورشدن از بلاها باشد.در این مطلب دعای روز پنجشنبه و معنی آن را می خوانیم
ادامه مطلب …

دعای روز چهارشنبه

ادعیه ایام هفته میتواند نه تنها سبب آرامش روحی انسان که سبب بهتر شدن کیفیت زندگی و دورشدن از بلاها باشد.در این مطلب دعای روز چهارشنبه و معنی آن را می خوانیم
ادامه مطلب …

دعای روز شنبه

دعای روز شنبه از دعاهای ایام هفته است، متن عربی و ترجمه فارسی این دعای شریف را اینجا بخوانید. و با دعای خیر در ابتدای هفته، روزهای آرامی را آغاز کنید
ادامه مطلب …